Felanmälan av garantiärenden

Felanmälan av garantiärenden, vilka tidigare har gjorts till Skanska, ska numera ske till felanmalan@rosteriet1.se.