Julgran

Julgran

Styrelsen har gett i uppdrag att förbereda för julgran med belysning på gården.
Målet är detta ska vara klart till årets julperiod.