Protokoll från föreningsstämman

Protokoll från föreningsstämman

Protokollet från föreningsstämman finns nu publicerat på medlemsportalen.