Städning Garage vår 2021 19/5

Städning av garage är planerad till 19/5.
Garaget måste då tömmas på alla fordon från tidig morgon.