Ändrad medlemsavgift 2023

Ändrad medlemsavgift 2023

Till följd av det förändrade ränteläget, inflationen och ökade driftskostnader såsom el-, underhålls- och uppvärmningskostnader beslutade styrelsen måndagen den 5 december 2022 att höja föreningens avgifter från och med 1 januari 2023. Föreningen har alltjämt en god ekonomi och kommer även med denna förändring att ha medlemsavgifter som väl harmoniserar med jämförbara bostadsrättsföreningar.


Rosteriet 1 tillhör den särskilt känsliga kategorin “nybildad förening med hög belåning”. Det är första gången sedan föreningen bildades som avgifterna justeras för medlemskap och för el/varmvatten. Inför varje budgetår stäms ev. avgiftsregleringar av med vår ekonomiska förvaltare. Inför 2022 fanns inget som pekade på eller antydde att en höjning var nödvändig.


Elkostnaden har historiskt baserats på en tariff som inte varit helt i linje med den faktiska kostnaden som föreningen hittills har haft. Nu justeras tariffen efter aktuell kostnad.


Mer specifik information kan läsas på föreningens medlemsportal.  


Med vänlig hälsning,


Styrelsen Brf Rosteriet 1