Styrelsen

Styrelsen är föreningens ledning och verkställande organ. Den väljs av medlemmarna på föreningsstämman och ansvarar för föreningens förvaltning. Den kan fatta beslut i alla frågor där inte lag eller stadgar ger stämman beslutanderätt.

Styrelsen nås på styrelsen@rosteriet1.se

Föreningens revisor är KPMG. 

Ordförande, ledamot        Tomas Persson
Sekreterare, ledamot        Erik Lundström
Ledamot            Ingemar Källebrink
           

Suppleant             Per Luks
Suppleant            Mazdak Sarvari
Suppleant             Jakob Tånnander