Styrelsen

Styrelsen är föreningens ledning och verkställande organ. Den väljs av medlemmarna på föreningsstämman och ansvarar för föreningens förvaltning. Den kan fatta beslut i alla frågor där inte lag eller stadgar ger stämman beslutanderätt.

Styrelsen nås på styrelsen@rosteriet1.se

Föreningens revisor är KPMG. 

Ordförande, ledamot        Anna Marino Jonsäll
Sekreterare, ledamot        Erik Lundström
Ledamot           Tomas Persson
Ledamot           Anders Johansson

           
Suppleant, 1:e           Per Luks
Suppleant, 2:e           Ingemar Källebrink
Suppleant, 3:e           Ann-Cathrine Jansson