Balkonginglasning

Balkonginglasning

Föreningen har fått ett bygglov från kommunen som säger att vi inte får glasa in hela balkongen. En del måste lämnas öppet. Sakkes Balkonginglasning AB har avtalats att genomföra inglasningar för de medlemmar som önskar detta. Är du intresserad av att glasa in balkongen, kontakta Sakkes för konsultation och eventuell beställning. 

Föreningens kontaktperson heter Kimmo Väisänen och nås på  kimmo@sakkes.se