Balkonginglasning

Balkonginglasning

Föreningen har fått ett bygglov från kommunen som säger att vi får glasa in ca 75 procent av balkongen. Sakkes Balkonginglasning AB har avtalats att genomföra inglasningar för de medlemmar som önskar detta. Är du intresserad av att glasa in balkongen, kontakta Sakkes för konsultation och eventuell beställning. 

Föreningens kontaktperson heter Sigurd och nås på  sigge@sakkes.se