Trivselregler, bopärm och felanmälan

För vår gemensamma trevnad och trivsel har styrelsen fastställt trivselsregler som alla medlemmar ska följa. I Bopärmen som ska överlämnas vid överlåtelse av lägenhet, finns mycket matnyttigt om föreningen och din bostad. Om du inte har tillgång till din bopärm finns den också digitalt på föreningens hemsida. 

Hur du felanmäler något som är trasigt står i Bopärmen. I Bopärmen hittar du också garantibevis för föreningens vitvaror. Kontaktvägar för felanmälan hittar du också under Kontakt

Störande granne
Vi som bor i en bostadsrättsförening representerar ofta ett tvärsnitt av befolkningen och det är viktigt att acceptera människors olikheter och egenheter. Vi får till exempel acceptera att grannarna har fest någon gång ibland eller att barn stojar och leker. Men vi måste också visa hänsyn till våra grannar.
Ibland går det överstyr med återkommande fester och borrning i väggar på olämpliga tider som kan upplevas som störande.

Om så upplevs, försök i första hand att prata med den som stör, i andra hand kan ni skriva ett brev om att ni störs och hänvisa till föreningens trivselregler. Där är viktigt att ange när du blivit störd.
Många upplever inte själva att de stör när lyhördheten i lägenheterna i övrigt är allmänt låg. Därför räcker det oftast med en första kontakt.

Fyll i ett störningsschema där datum, tidpunkter och beskrivning av störning noteras.
Prata med andra grannar och uppmana dem göra detsamma om de också störts.

Om det trots upprepade uppmaningar till den störande ändå fortsätter kontaktar ni styrelsen som kontaktar den störande med en rättelseanmaning baserat på det schema ni upprättat.

Föreningen har ytterst sällan störningar som har behövt rättelseanmaning och har därför heller ingen störningsjour.