Markiser och balkongskydd

Markiser och balkongskydd

För att föreningens hur ska ge ett enhetligt intryck har styrelsen i samråd med arkitekten beslutat att alla markiser och balkongskydd ska ha samma nyans:


  • Sandatex design 407/51 (motsvarar 3534hos Tibrings)

Allt arbete som görs på balkongen vid uppsättning av markiser och dylikt sker på bostadsrättshavarens ansvar. Inga hål får göras på husets fasad men däremot i balkongens tak/balkongen ovanför.

Det är tillåtet att borra ett hål minst 60 cm från takets ytterkant. Infästningen via borrhålet får inte vara djupare än 5 cm. Vid borttagande av markisen ska infästningshålet sättas igen av bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren till balkongen där infästningen ska ske (balkongen ovanför markisen) måste informeras i förväg av bostadsrättshavaren som ska utföra borrningen.