Stadgar

Här finns den senaste versionen av föreningens stadgar. Antagen vid ordinarie föreningsstämma den 5 juni 2018 och vid extra föreningsstämma den 20 november 2018. De uppdaterade stadgarna registrerades hos Bolagsverket den 2 februari 2019.