Föreningen har fått elstöd!

Föreningen har fått elstöd!

Föreningen har ansökt om elstöd om ca 200 000 kr och fått det beviljat. Stödet läggs till elbudgeten framgent, vilket gör att vid nästa beräkning av den tariff som debiteras dig som medlem, kommer elstödet att ge effekt på kostnaden för din förbrukning.
Eftersom föreningen får elstöd behöver föreningen inte höja elpriset i samma takt som om föreningen inte fått stöd.