Gällande elpriser och föreningens elavtal

Gällande elpriser och föreningens elavtal

Det har kommit frågor till styrelsen angående föreningens elavtal. Styrelsen vill därför informera om hur föreningens elavtal fungerar och om hur styrelsen arbetar med elkostnadsfrågan.

Föreningen har ett gemensamt elavtal med Vattenfall, ett s.k. gruppavtal. Gruppavtal innebär att föreningen har ett abonnemang för samtliga medlemmar, lokaler och för gemensamhetsanläggningen. Detta i stället för att varje medlem (lägenhet) skulle ha ett eget abonnemang och därmed själv betala den fasta elnätskostnad som är kopplad till abonnemanget. Det innebär att du som enskild medlem slipper betala den del av elkostnaden som abonnemanget består i, vilket i vissa fall kan uppgå till så mycket som ca halva elkostnaden (detta beror dock på hur stor förbrukning du har).

Att föreningen har ett gruppavtal gör att du själv inte behöver eller får teckna ett enskilt elavtal. Dock har gruppavtalet, som påvisas här ovan, en stor fördel vad gäller medlemmarnas totala elkostnad. Varje lägenhet har sin egen elmätare och åtgången fakturas i efterhand kvartalsvis baserat på aktuell förbrukning vilken multipliceras med en kostnadsnyckel (pris per kWh). Kostnadsnyckeln beslutas av styrelsen och är just nu 1,38 kr/kWh. Givet de ökande elkostnaderna i landet med prognoser som indikerar att priset kan stiga ytterligare under de kallare månaderna kan kostnadsnyckeln komma att öka för att täcka de elkostnader som föreningen har (föreningen har ett rörligt elavtal vilket historiskt sett har varit gynnsamt för föreningen).

Styrelsen ser kontinuerligt över vilken nyckel och vilket avtal som kommer att vara mest gynnsamt för föreningen. Målet är såklart att ha så låg kostnad som möjligt. Styrelsen vill dock påminna om de vanligaste råden för att minska elförbrukningen och därmed kostnaden:

·       släck lampor när du lämnar rummet

·       använd apparater (för t.ex. diskmaskinen) på natten

·       använd laddare (för t.ex. elbil) på natten