Inför 5-årsbesiktningen av fastigheten

Inför 5-årsbesiktningen av fastigheten

Hej,

Styrelsen arbetar just nu med att förbereda inför föreningens 5-årsbesiktning av fastigheten som kommer att ske i sommar. För att bättre kunna planera när och hur besiktningen ska ske behöver vi få en uppfattning om hur många lägenheter som har behov av ett besök från besiktningsmannen.  

Har du upptäckt något fel i din lägenhet som går på garantin?

Eller, har du något fel i din lägenhet som du anmälde i samband med 2-årsbesiktningen men som ännu inte är åtgärdat?

Skicka då ett mail där du kort beskriver de upptäcka garantifelen till styrelsen@rosteriet1.se så snart du kan men senast den 6 februari.