Ingen leverans av fjärrvärme den 16 september

Vattenfall kommer att utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det innebär att leveransen av fjärrvärme till Sållargatan, Hovstallängen et 2-3 kommer att avbrytas 2020.09.16 fr.o.m. kl. 08:00
t.o.m. 2020.09.16 kl. 16:00.
Värme och varmvatten uteblir under tiden, kallvattenleveransen påverkas inte.
Avstängningen kan bli längre än vad som angivits om det uppstår störningar som inte kan förutses. Oförutsedd väderlek kan påverka avstängningen som kan behöva skjutas upp med kort varsel.

Vattenfall ber om överseende med eventuella besvär som de förorsakar. Om det finns frågor kan man kontakta Vattenfalls kundservice på telefon 020-824040.