Kallelse till föreningsstämma för Brf Rosteriet 1

Kallelse till föreningsstämma för Brf Rosteriet 1

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rosteriet 1 kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: tisdagen den 7 juni kl. 18.00

Plats: Elite Hotel Academia, Uppsala

Årsredovisningen samt övriga underlag kommer att finnas tillgänglig på Nabos portal (www.nabo.se) senast två veckor innan stämmodatumet. Föreningens stadgar finns tillgängliga här. Kontakta styrelsen i det fall du önskar få årsredovisningen eller annat underlag skickat till dig digitalt via e-post.