Kallelse till föreningsstämma för Brf Rosteriet 1

Kallelse till föreningsstämma för Brf Rosteriet 1

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rosteriet 1 kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: torsdagen den 8 juni kl. 18.00

Plats: Elite Hotel Academia, Uppsala

Årsredovisningen samt övriga underlag kommer att finnas tillgänglig på Nabos portal (www.nabo.se) under Dokumenthanterare senast två veckor innan stämmodatumet. Föreningens stadgar finns tillgängliga på föreningens hemsida (www.rosteriet1.se). Kontakta styrelsen (styrelsen@rosteriet1.se) i det fall du önskar få årsredovisningen eller annat underlag skickat till dig digitalt via e-post.