Ny kod till garage fr.o.m. 1 december

Vi byter nu kod till garageporten. Den nya koden börjar gälla den 1 december.

Den nya koden finns att utläsa på Nabo-portalen.