Silverfiskar

Silverfiskar

Vi har ett antal lägenheter där det flaggats för silverfiskar nu på hösten. Silverfiskar finns i både nybyggen (pga fuktiga byggelement) och i äldre hus.
Silverfiskarna behöver fukt och lever av cellulosa. Det finns fällor som dock inte löser alla problem.
Ett alternativt sätt kan vara en fuktig tidning på golvet som dom kryper in i och som man sedan viker man ihop och kastar. (Det är kan också vara effektivt att ha lite klorin i vattnet när man moppar golv.)

Det finns varianter med skadedjurssanering med t ex ett nervgift, samma som för andra skadeinsekter och det är en karenstid på 24 timmar efter att man sprutat och det är ingen garanti att problemet försvinner då det förutsätter att djuret går i giftet. Det finns även andra negativa effekter av detta.

Och ofta kan problemet kvarstå pga att det kommer från andra platser - lägenheter eller utrymmen. 

Viktigt är att alla försöker hålla rent och torrt -  silverfiskar trivs i fuktiga miljöer är det framförallt här man bör hålla rent och torrt. Ofta äter de avlagringar som uppstår på avloppsventiler, galler och rör. Damma, våttorka och se till att inte vatten blir stående och skapar fukt.

Silverfiskar äter stärkelse kan de även livnära sig på böcker, tidningar och annat papper. Låt dessa inte ligga på golvet där silverfiskarna upptäckts. Detta framförallt inte i rum som är fuktiga.

Kolla med erat försäkringsbolag vad som gäller för just er.

Styrelsen bedömer i dagsläget att föreningen inte ska göra någon stor sanering.