Styrelsen tipsar: håll ett extra öga

Styrelsen har fått veta att stölder och stöldförsök har skett i såväl våra cykelförråd som i garaget. Försök att ställa upp våra portar har gjorts vid flera tillfällen och styrelsen vill därför be alla boenden att vara extra vaksamma när ni öppnar portar och dörrar till våra byggnader. Se till att porten går igen efter er och håll ett extra öga så att ingen smiter in bakom er. Om ni märker att en dörr inte går igen ordentligt, ge den en extra knuff så att låset klickar i och använd endast den automatiska dörröppnaren vid behov. Detta gäller för alla portar, såväl trapphusport, port till cykelrum och till soprum. Tack för att ni hjälper till att hålla vårt boende säkert.