UPPDATERING ! Garantibesiktning 5år 1-2, 5 och 7-8 juni

UPPDATERING ! Garantibesiktning 5år 1-2, 5 och 7-8 juni

Besiktning på Kungsgatan 93B kan nu genomföras även den 5 juni.

Besiktning Sållargatan 4 kan nu genomföras även 5 och 7 juni.B

Så har du möjlighet att vara hemma eller ställa låset i serviceläge även på de nya datumen är vi tacksamma.

Du som tidigare glömt ställa låset i serviceläge på tidigare aviserade datum provar vi igen under denna period. Meddela oss detta.

Besiktningen är viktig att vi får genomföra då detta är sista chansen att hävda garanti för nyanmälda fel och brister.
Efter garantin löpt ut riskerar du att själv stå för ev kostnader för reparation eller åtgärder.
Tidigare:

Den 1–13 Juni kommer vi att genomföra en garantibesiktning. Vi kommer att göra en allmän översyn samt de punkter som kan ha uppstått from 2 årsbesiktning tills nu.
Har ni saker ni vill ta upp så skicka mail till styrelsen,
styrelsen@rosteriet1.se senast den 25/5 samt/eller lägg en lapp synligt i er bostad vid besöket.

Preliminära tider för Besiktning:

Tors den 1/6 Kungsgatan 93 F+E08,00-16,00
Fre den 2/6Kungsgatan 93 E+D08,00-16,00
Mån den 5/6Kungsgatan 93 D+C08,00-16,00
Ons den 7/6Kungsgatan 93 C+B08,00-16,00
Tors den 8/6Sållargatan 408,00-16,00

Besiktningen utförs uppifrån och ned i trapphusen
Övriga utrymmen samt fasad och tak görs på övrig tid den 13/6
För installationer kallas besiktningsmän in vid behov. Mark 1/6 El 2/6 Rör och vent 8/6

Är ni inte hemma vid besiktning av er bostad behöver ni ställa ert lås i serviceläge enligt nedan.
Det ger oss tillstånd att gå in i er lägenhet under aktuella dagar med servicenyckel.
Ni får självklart medverka vid besöket.
Vi kommer inte att kunna bestämma vilka tider vi besöker lägenheterna då det varierar väldigt mycket i tid.  
Viktigt att det ges möjlighet att besikta, det blir ingen 2:a syn.

               

Serviceläge
Lås först dörren som vanligt, vrid sen tillbaka nyckeln till Serviceläge (snett uppåt vänster) och dra ut den.
Testa gärna i god tid innan så du vet hur det går till.

Servicelagepng


Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Rosteriet 1