Ventilationskontroll i er lägenhet vecka 33

Mellan den 16/8 och 20/8 kommer arbete att utföras i din lägenhet. Läs informationen du tidigare fått i brevlådan om vilken dag som det görs i just din lägenhet.

Är du inte hemma är det viktigt att ställa låset i serviceläge så teknikern kan ta sig in i lägenheten.
Hur du gör står i din bopärm under Rutiner för felanmälan och via denna länk

Arbetet som utförs avser ventilationskontroll och är obligatoriskt för BRF'er enligt lag och skall utföras med några års intervall.