Viktig information från BoNea

Information från föreningens ekonomiska förvaltare BoNea

Ny rutin för betalning av avi/hyra
Från september 2021* kommer du få dina avier månadsvis (*avseende oktoberavgiften/hyran)
Första aviseringen är en pappersavi.

För att ändra betalningssätt: Logga in på din internetbank för att ändra
betalningssätt till autogiro/e-faktura. (Se instruktioner längre ner)
För att ändra aviseringssätt: Logga in på din personliga aviseringssida – inloggningsuppgifter finns på din avi. (Se instruktioner längre ner)

OBS! Notera att inbetalning sker till ett nytt bankgironummer som anges på avin.

Nytt om avisering
Föreningens ekonomiska förvaltare, lanserar under hösten en ny plattform med
efterfrågade funktioner, flera förbättringar och förenklingar för både oss i styrelsen och er
medlemmar/hyresgäster. Systemleverantör till den nya plattformen är Nabo – för att logga
in skriver du Nabo.se i adressfältet på din webbläsare, klickar på logga in och slutligen
loggar in med BankID.

Månadsvis avisering
Från och med oktober månad kommer aviseringen ske månadsvis (dvs avierna för oktober
kommer att skickas ut i mitten på september, avierna för november skickas ut i oktober
osv).

Nytt bankgironummer
Vi vill uppmärksamma er på att bostadsrättsföreningen från och med avin för oktober (som
skickas i mitten på september) har ett nytt bankgironummer och det är därför viktigt att
du betalar in avgiften/hyran på det bankgironummer som finns angivet på avin.

Du får först en pappersavi
Den första avin som skickas till dig är en vanlig pappersavi som du betalar manuellt.
Efter att du har fått den första avin kan du ändra aviserings- eller betalningssätt om du
vill. Om du inte gör någon ändring av aviseringsätt så kommer en pappersavi att fortsätta
skickas ut. Från och med den tredje aviseringen som görs så påförs en aviseringskostnad
om 29 kr per pappersavi, såvida inte en papperfri avisering väljs.

Betalning med autogiro
Den första avin som skickas till er kommer att vara en fysisk pappersavi som ni betalar
manuellt.
Att ta bort existerande autogiromedgivanden behövs inte. Ni kan säga upp autogirot om det
önskas, men det är inget krav eftersom det automatiskt kommer att avslutas när vi stänger
det tidigare bankgironumret.

Alternativa aviserings- och betalningssätt
Avin för oktobers avgift/hyra kommer att vara en pappersfaktura som måste betalas
manuellt. Därefter finns möjlighet att välja att få avierna via e-post, e-faktura,
pappersfaktura (29 kr i aviseringskostnad påförs avin) eller autogiro.
Demonstration av hur aviseringssätt ändras finns i följande länk:
https://www.youtube.com/watch?v=UALJVCse8ms
För frågor gällande din avi/betalning kan du kontakta BoNea på följande sätt:
 E-post: brf@bonea.se
 Telefon: 040-631 30 50, vardagar 09:00-12:00


Så här kommer du till din personliga aviseringssida - inloggning med uppgifter från din
avi
1. Logga in till din personliga aviseringssida genom att skriva in nabo.se/avisering i
adressfältet i din webbläsare
2. Slå därefter in inloggningsuppgifterna (avinummer och internetkod) om du läser av
från den första avin som skickas ut i mitten på september

Så ändrar du aviseringssätt och/eller betalningssätt - via medlemssidan i Nabos
kundportal
1. När du mottagit den första avin som skickats ut i mitten på september, så går du in
på nabo.se och loggar in med BankID
2. I medlemssidan klickar du på länken till aviseringssidan som finns under avin på
startsidan

Så här ändrar du aviseringssätt
1. I din personliga aviseringssida kommer det stå att aktuellt aviseringssätt är utskick
till din postadress.
2. För att aktivera avisering till din e-postadress så klickar du på e-postadress och
skriver in din e-postadress. Därefter får du din avi till din mail varje gång som vi
aviserar dig
3. Alla avier som är skapade finns annars alltid i pdf-format på din personliga
aviseringssida eller på medlemssidan i föreningens kundportal

Så här ändrar du betalningssätt, E-faktura
1. Efter att du mottagit din första avi (oktober-avin) som skickas ut i mitten på
september, logga in på din internetbank och ansök om att betala med e-faktura
2. Sök upp "Nabo" eller prova att söka på bara bokstaven "N" som leverantör av efakturor
i din internetbank (OBS! Inte föreningens namn för e-faktura!)
3. Fyll i ditt kundnummer samt föreningens bankgironummer. Uppgifterna står på din
avi. De här instruktionerna för att ansöka om e-faktura finns även på din
aviseringssida
4. Tänk på att om du vill betala med e-faktura och inte vill att en pappersavi skickas
ut vid varje avisering så ändrar du aviseringssätt till e-post enligt ovanstående
beskrivning

Så här ändrar du betalningssätt, Betalning med autogiro
1. Efter att du mottagit din första avi (oktober-avin) som skickas ut i mitten på
september, logga in på din internetbank och ansök om att betala med autogiro
2. Sök upp föreningens namn i listan av autogiroanslutna företag (OBS! Föreningens
namn, inte Nabo)
3. Ange ditt kundnummer som betalarnummer i din bank, ditt kundnummer finner du
på din avi
4. Kom ihåg att också välja om du vill ha dina avier till din e-postadress eller till din
brevlåda, i annat fall så skickas inga avier ut.

Instruktioner för hur du ansöker om autogiro på din internetbank finns även på din
personliga aviseringssida som du kommer till från nabo.se/avisering.
Inloggningsuppgifterna finns på din avi - du ska ange avinummer och internetkod.

Du kan även komma till din personliga aviseringssida via medlemssidan i Nabos kundportal.
Från nabo.se loggar du in med BankID och kommer då in på medlemssidan och där finns en
länk till din personliga aviseringssida.

När du loggar in på din aviseringssida och inte har gjort någon ändring av aviseringssätt är
den aktuella inställningen att avin postas till din postadress. Tänk på att du måste ändra
aviseringssätt för att avin ska gå till din mail. Vill du varken ha avin till mail eller
brevlådan, kan du ta bort att din avi skickas till din postadress genom att klicka på ta bort
vid din postadress.