Mäklarinformation

 • Föreningens ekonomiska förvaltare är Bonea Förvaltning AB.
 • I avgiften inkluderas Comhem bredband 250/100 via fiber, bredbandstelefoni och TV-paket Silver.
 • Fastigheten färdigställdes 2018. Det finns ännu inga planerade renoveringar.
 • Inga avgiftshöjningar är planerade för 2021.
 • Garageplatser finns lediga och kostar 990 kronor i månaden. Avtal för garageplats hanteras av vår ekonomiska förvaltare. 
 • Föreningen har ett antal extra förråd som kan hyras av medlemmarna. Avtal för extra förråd eller anmälan för att ställa sig i kö till ett sådant, hanteras av vår ekonomiska förvaltare.  
 • Juridisk person godkänns inte som medlem i föreningen.
 • Vid delat ägande ska varje ägare inneha minst 10 procent.
 • Omyndig ägare av bostadsrätt tillåts om dess förmyndare samtycker till och uppvisar intyg på detta.  
 • Brf Rosteriet1 är en äkta bostadsrättsförening.
 • Föreningens årsredovisningar publiceras löpande efter att de har fastställts och godkänts.  
 • Nycklar hanteras av Certego i Fyrislund. Vid överlåtelse av lägenhet kvitteras nycklarna in och ut hos Certego. 
 • Bostadsrättsförsäkring är tecknad med Nomor.  
 • Uppvärmning och kallvatten ingår i hyran. 
 • El och varmvatten betalas av medlemmen. Föreningen har gruppavtal för el så inget separat avtal för detta behöver tecknas av medlemmen.
 • Med varje lägenhet medföljer en boendepärm med information till medlemmarna.
 • Som ett komplement till fastighetsförsäkringen har föreningen tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga boende.
 • Medlemsansökan skickas till styrelsen@rosteriet1.se. Att få ett svar kan ta upp till 30 dagar från det datum då ansökan är styrelsen tillhanda.
 • Har du som mäklare frågor som inte besvaras här är du välkommen att mail till styrelsen@rosteriet1.se

Senast uppdaterad: 2021-03-10