Mäklarinformation

Mäklarinformation

 • Förfrågan om mäklarbild görs till maklarservice.com.
 • Föreningens ekonomiska förvaltare är Nabo.
 • I avgiften inkluderas:
 • Tele 2 bredband 250/100 via fiber, bredbandstelefoni och TV-paket Silver (som obligatorisk avgift - 260 kr/månad)
 • Uppvärmning och kallvatten
 • Fastigheten färdigställdes 2018. Det finns ännu inga planerade renoveringar.
 • Radonmätningar genomfördes under hösten 2018 med godkända värden.
 • En höjning av avgiften med 10 % är beslutad för 2024 och börjar gälla den 1 april 2024. 
 • Föreningen har 80 garageplatser i källarplan. En vanlig garageplats kostar 1050 kr/månad och en elbilsplats kostar 1150 kr/månad + elförbrukning. Förfrågan om lediga garageplatser görs till avgifthyra@nabo.se. Detta gäller både vanliga platser och elbilsplatser.
 • Föreningen har nio extra förråd som kan hyras av medlemmarna. För information om priser och tillgänglighet, avtal för extra förråd eller anmälan för att ställa sig i kö till ett sådant, kontakta vår ekonomiska förvaltare Nabo (avgifthyra@nabo.se).  
 • Juridisk person godkänns inte som medlem i föreningen.
 • Vid delat ägande ska varje ägare inneha minst 10 procent.
 • Omyndig ägare av bostadsrätt tillåts om dess förmyndare samtycker till och uppvisar intyg på detta.  
 • Brf Rosteriet 1 är en äkta bostadsrättsförening.
 • Föreningens årsredovisningar publiceras löpande efter att de har fastställts och godkänts.  
 • Nycklar hanteras av Certego (Fyrislundsgatan 68). Vid överlåtelse av lägenhet ska nycklarna kvitteras in och ut hos Certego. 
 • Bostadsrättsförsäkring är tecknad med Trygg Hansa.    
 • El och varmvatten betalas kvartalsvis av medlemmen. Förbrukning och kostnad redovisas på avin för föreningsavgiften. Föreningen har gruppavtal för el så inget separat avtal för detta behöver tecknas av medlemmen.
 • Med varje lägenhet medföljer en bopärm med information till medlemmarna. Uppdaterad finns digitalt på hemsidan.
 • Som ett komplement till fastighetsförsäkringen har föreningen tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga boende.
 • Medlemsansökan skickas till avgifthyra@nabo.se och hanteras löpande. Att få ett svar kan dock ta upp till 30 dagar från det datum då ansökan är styrelsen tillhanda, beroende på hur hög arbetsbelastningen är.
 • Har du som mäklare frågor som inte besvaras här är du välkommen att mail till styrelsen@rosteriet1.se

  Länkar till projektbroschyrerna Etapp 2, Etapp 3


Senast uppdaterad: 2024-02-26