Försäkring bostadsrättstillägg 

Som ett komplement till fastighetsförsäkringen har föreningen tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga boende.