En förening certifierat med Svanen

Giltighetstiden framgår av certifikatet, men betyder inte att huset förlorar sin Svanenmärkning då den passerats.

https://www.svanen.se/hus/for-boende/


Föreningen Rosteriet 1 är miljömärkt med Svanen-licens.