Stämmor, stämmoprotokoll och motioner

Stämmor, stämmoprotokoll och motioner

Under föreningsstämman, som hålls varje år, har varje medlem möjlighet att utöva direkt inflytande över föreningens verksamhet. Det är viktigt att försöka närvara vid föreningsstämman om möjlighet finns.

Kallelse till föreningsstämman ska skickas ut av styrelsen i god tid innan stämmodatumet. Inom vilket tidsspann som kallelsen ska skickas anges i föreningens stadgar. På föreningsstämman väljer medlemmarna en styrelse som har hand om föreningens förvaltning fram till nästa stämma.

Om en medlem har ett förslag som denne önskar genomförs av föreningen, kan medlemmen skicka in en motion till föreningsstämman om detta. Hur en motion skrivs och när den ska lämnas in förtydligas i dokumenten på denna sida.