Varje år håller föreningen stämma. Välkommen!

Under föreningsstämman, som hålls varje år, har varje medlem möjlighet att utöva direkt inflytande över föreningens verksamhet. Kontakta styrelsen om du önskar stämmoprotokoll.

Kallelse till föreningsstämman ska skickas ut av styrelsen i god tid innan stämmodatumet utifrån stadgarna. På föreningsstämman väljer medlemmarna en styrelse som har hand om föreningens förvaltning fram till nästa stämma.

Som medlem kan du skicka in motioner. Hur en motion skrivs och när den ska lämnas in förtydligas i dokumenten på denna sida.